Cách giải quyết bài khó nhất trong đề thi Toán

Bài 10 đề Toán THPT quốc gia có hai ý, ý 1 không quá khó, chỉ cần dùng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz là ra ngay. Riêng ý 2 quá khó vì phải qua vài đánh giá trung gian rồi đưa về khảo sát hàm số.

01:07 - 03/07/2016
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468295_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468297_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468299_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468300_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468302_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468303_
Screen-Shot-2016-07-02-at-20-1467468305_

TS Trần Nam DũngĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM

  Bạn có thể quan tâm
  • (25/5)
  • (10/5)img_blank.gif
  • (19/5)
  • (12/6)img_blank.gif
  • (5/6)
Loading...