Bộ Giáo dục công bố phổ điểm thi THPT ở cụm thi đại học

Sáng 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi của thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng tại 70 cụm thi do trường đại học chủ trì.

09:07 - 26/07/2016
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500720_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500722_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500723_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500724_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500730_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500731_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500732_6
Screen-Shot-2016-07-26-at-9-1469500734_6

Lan Hạ

  • (26/7)img_blank.gif
  • (25/7)img_blank.gif
  • (23/7)img_blank.gif
  • (23/7)img_blank.gif
  • (22/7)img_blank.gif
Loading...