Trắc nghiệm: Điều bạn sợ đánh mất nhất trong cuộc đời này là gì?

Chi tiết nào đầu tiên trong bức hình này đập vào mắt bạn?

12:07 - 18/07/2018
KPIGGqpm-1-3769-1531824349.jpg
A. Thuyền
B. Biển
C. Con cá mập
D. Con mắt

  Alexandra V (theo W.O)

Loading...