Các nhân vật trong Doraemon này tên là gì?

Hãy xem trí nhớ của bạn đến đâu nào?

03:07 - 13/07/2018

Đây là ai?

1-8114-1531451350.jpg
Nobito
Nobisuke
Nobihide
Nobina

Tên thật của bà Nobi (mẹ Nobita) là gì nhỉ? 

2-4082-1531451350.jpg
Nobi Tamako
Nobi Tamayo
Kataoka Tamako
Kataoka Tamayo

Xét về thứ bậc thì cậu bé này gọi Nobita là gì? 

3-3489-1531451350.jpg
Bố
Ông nội
Ông cố nội
Ông tổ

Đây là ai?

4-9479-1531451350.jpg
Minamoto Yoshino
Minamoto Yoshita
Minamoto Yoshina
Minamoto Yoshini

Mẹ của Shizuka (Xuka) tên là gì? 

5-5086-1531451350.jpg
Miyamoto Michika
Minamoto Michika
Miyamoto Michika
Minamoto Michiko

Con mèo của Suneo (Xeko) có tên là gì?

6-2834-1531451350.jpg
Neko-neko
Chiru
Mimi
Chiru-chiru 

Ông nội của Nobita xuất hiện ở tập thứ mấy trong bộ truyện ngắn?

7-7467-1531451350.png
13 14
15 16

Đây là ai? 

8-4665-1531451350.jpg
Bà cố ngoại của Suneo
Bà cố nội của Suneo

Con mèo này tên là gì?

9-3149-1531451350.jpg
Dorami
Doramiyako
Noramyako 
Noramiyako
Loading...