Mò vào hang săn con non, rắn hổ mang bị cầy mangut xé xác

Con rắn hổ mang phun nọc Mozambique liều lĩnh mò vào hang cầy mangut để tấn công con non nhưng bị phát hiện và phải trả giá bằng mạng sống.

04:07 - 13/07/2018
mo-vao-hang-san-con-non-ran-ho-mang-bi-cay-mangut-xe-xac-1531470855_500x300.jpg
 
 
Mò vào hang săn con non, rắn hổ mang bị cầy mangut xé xác
Loading...