Lý do con người luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng

Mặt Trăng tự xoay quanh trục một vòng với mỗi chu kỳ quỹ đạo nên phần bề mặt hướng về Trái Đất không đổi.

03:07 - 13/07/2018
ly-do-con-nguoi-luon-chi-thay-mot-phia-cua-mat-trang-1531301215_500x300.jpg
 
 
Lý do con người luôn chỉ thấy một phía của Mặt Trăng

Đồ họa: Minute Earth

Loading...