Công nghệ tạo nên Sophia, robot công dân đầu tiên đến Việt Nam

Nữ robot Sophia có biểu cảm như người thật nhờ hệ thống môtơ phức tạp trong đầu, phần mềm điều khiển tinh vi và vật liệu nano frubber mềm dẻo.

03:07 - 13/07/2018
nhung-cong-nghe-tao-nen-sophia-robot-cong-dan-dau-tien-den-v-1531451372_500x300.jpg
 
 
Những công nghệ tạo nên Sophia, robot công dân đầu tiên đến Việt Nam
Loading...