Colombia phá cầu dây văng bị lỗi thiết kế bằng thuốc nổ

100 kg chất nổ dẻo được sử dụng để phá hủy phần còn lại của cây cầu dây văng bắc qua hẻm núi ở độ cao 280 mét.

04:07 - 13/07/2018
colombia-pha-cau-day-vang-bi-loi-thiet-ke-bang-thuoc-no-1531470092_500x300.jpg
 
 
Colombia phá cầu dây văng bị lỗi thiết kế bằng thuốc nổ
Loading...