92% người không thể tìm thấy con khủng long đang ẩn nấp

Phải mất bao lâu để bạn có thể tìm ra con khủng long đó? Hãy thử nhé!

12:07 - 18/07/2017
1-3924-1500290025.jpg

=> Đáp án

Ốc Sên

Xem thêm: Chỉ 1 trong 10 người có thể tìm thấy 4 con vật trong hình

Loading...