9 câu đố nâng tầm khả năng tư duy của bạn

12:03 - 14/03/2018

1. Cốc nào có nhiều nước hơn? 

1-1309-1520849761.jpg

=> Đáp án

2. Bạn có thể tìm thấy hết các đồ này trong hình?

2-7579-1520849761.jpg

=> Đáp án

3. Ký hiệu nào phù hợp để điền vào chỗ trống?

3-1222-1520849761.jpg

=> Đáp án

4. Bạn có thể tìm thấy dấu thập hoàn toàn đối xứng trong bức ảnh này? 

4-8478-1520849761.jpg

=> Đáp án

5. Một trong 2 hình xoắn ốc này có bao gồm 2 phần riêng biệt. Bạn có thể cho biết đó là hình nào? 

5-8279-1520849761.jpg

=> Đáp án

6. Có một ngôi sao 4 cánh ẩn mình trong hình, bạn có tìm ra chúng không?

6-9088-1520849761.jpg

=> Đáp án

7. Trong hình ảnh, có 4 cặp trái tim lồng vào nhau. Bạn có thể tìm ra nó?

7-6576-1520849761.jpg

=> Đáp án

8. Xe buýt đang đi theo chiều nào, trái hay phải?

8-2799-1520849762.jpg

=> Đáp án

9. Bình A có thể rót 32 chén trà. Hỏi bình B có thể rót được bao nhiêu chén trà?

9-9805-1520849762.jpg

=> Đáp án

Ốc Sên

Loading...